POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez NYACHTS Sp. z o.o.

I. DEFINICJE

 1. ADMINISTRATOR – oznacza NYACHTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce, 16-100, ul. Kresowa 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000441685, NIP: 5451813819, Regon: 200747359, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje dane i uzyskuje dostęp do nich w urządzeniach Użytkownika.
 2. COOKIES - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. COOKIES ADNINISTRATORA - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. SERWIS - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: http://www.naczarter.pl.
 5. URZĄDZENIE - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. UŻYTKOWNIK - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZEZ ADMINISTRATORA Z DANYMI OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Administrator bez uzyskania świadomej zgody Użytkownika nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim jego danych osobowych bądź adresowych . Wyjątek od tej reguły jest sytuacja, w której Administrator zostanie zobliowany do udostępnienia danych na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu prawnego.
 2. Dane podane przez Użytkownika mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych jedynie za jego zgodą.
 3. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu stworzenia profilu (rejestracji konta), dokonania pierwszej rezerwacji lub publikacji oferty w Serwisie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu.
 4. Dokonanie przez Użytkownika rezerwacji lub publikacji oferty w Serwisie i jednoczesna rejestracja w nim wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 5. Użytkownikowi przyszługuje prawo wglądu do danych, jak również prawo do ich usunięcia lub poprawienia.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  • a. COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • b. COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • c. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. CELE WYKORZYSTYWANIA COOKIES PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. COOKIES WŁASNE WYKORZYSTYWANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

  • a. KONFIGURACJI SERWISU

   • i. Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
  • b. UWIERZYTENIANIA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE I ZAPEWNIENIA SESJI UŻYTKOWNIKA W SERWISIE

   • i. Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu) w celu ułatwienia dostępu Użytkownikowi do serwisu bez konieczności ponownego logowania,
   • ii. Bezpiecznej konfiguracji funkcji Serwisu w celu weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki.
  • c. UMOŻLIWIENIA REALIZACJI PROCESÓW NIEZBĘDNYCH DLA UZYSKANIA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI STRON INTERNETOWYCH

   • i. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu pod kątem parametrów Urządzenia Użytkownika.
   • ii. Umożliwienia korzystania w Serwisie z funkcji koszyka zamówień.
  • d. ANALIZ I BADAŃ ORAZ AUDYTU OGLĄDALNOŚCI

   • i. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 2. ADMINISTRATOR USŁUGI WYKORZYSTUJE COOKIES ZEWNĘTRZNE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH

  • a. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.
  • b. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.
  • c. Zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com.
  • d. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.

IV. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 4. Szczegółową instrukcję dotyczącą konfiguracji przeglądarek typu: IE, Chrome, Mozilla Firefox znajdziesz tutaj.

V. NEWSLETTER

 1. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną podczas stworzenia profilu (rejestracji konta) w Serwisie lub w późniejszym czasie umożliwia Administratorowi wysyłania użytkownikom Serwisu informacji o newsletterów z informacjami na temat oferty zawartej w Serwisie.
 2. Użytkownik może w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newsletterów od Administratora poprzez kliknięcie na linku „zrezygnuj”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania za pośrednictwem e-maila reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);